11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты

Posted on 27 Сентябрь, 2021

11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты

Таласта 11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты. 

Бүтүрүүчүлөр жаңы көндүмдөргө ээ болушуп, үйлөрүндө иштеп жыл бою туруктуу киреше ала алышат. Күнөскана бизнеси азыркы учурда үй бүлөлүк бюджетке киреше алып келүүчү тармак болуп саналат.

Бул курс GIZ (Германиянын эл аралык кызматташтык коому) тарабынан ишке ашырылган “Иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү” кыргыз-герман долбоорунун колдоосу менен уюштурулган.

11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты
11 жумушсуз жарандар кыска мөөнөттөгү «Корголгон кыртышта жашылча остүрүү» курсту аякташты