Карантинге карабай, кесипке багыттоо план боюнча уланууда: мугалимдер онлайн окутуп жатат

Posted on 8 апрель, 2020

 Карантинге карабай, кесипке багыттоо план боюнча уланууда: мугалимдер онлайн окутуп жатат

Азыркыдай шартта мугалимдер аралыктан иштөө форматына ыңгайлашып, сабактарды онлайн өтүп жатышат.
Мисалы, Ош шаарындагы №4 М.Киров мектеп-гимназиясынын 9-классынын окуучулары "Кесиптерге карата гендердик көндүмдөр" жана "Кесип, шык-жөндөм боюнча талаптар жана ишке жайгашуу тармактары" деген темаларды кыргыз тилинде өтүштү. Сабактарды кыргыз тили жана адабияты мугалими, социалдык педагог Нуржамал Базарбаевна даярдаган. Видеосабактарды ушул жерден жана бул жерден көрө аласыз: 

https://youtu.be/QqTbH9Z3CkQ

https://youtu.be/KmRQwKv9wMY
 
Караколдогу №2 мектеп-гимназиясынын мугалимдери Г.А. Арапова менен Н.С. Белина "Мен ыктаган кесиптер" деген темадагы сабакты орус тилинде өтүштү. Материалды бул жерден көрсөңүз болот.
 
Кесипке багыт берүүчү дагы 7 видеосабакты даярдоонун үстүндө окуудан өткөн мугалим-устаттар эмгектенүүдө. Мектеп программасында жалпы ушул багыттагы 17 сабак өтүлөт. Алар өспүрүмдөргө ар кандай кесиптик багыттар жана анык бир адистиктер, алардын мааниси жана квалификациялык  талаптары тууралуу маалымат берет. Убагында алынган маалыматтар жана билимдердин арты менен 9-класстын бүтүрүүчүлөрү ата-энелери менен чогуу кайсы жолду тандай турганын чече алышат. 
 
 
Кесипке багыт берүүчү сабактарды даярдоо үчүн Кыргызстандын 8 шаарындагы 24 пилоттук мектеп Германиянын өкмөтүнүн тапшырмасы менен Германия кызматташтык коому ишке ашырып жаткан (GIZ) "Иш менен камсыздоого жана кесиптик билим берүүгө көмөк көрсөтүү" долбоорунун алкагында жардам алып жатат. 

 Карантинге карабай, кесипке багыттоо план боюнча уланууда: мугалимдер онлайн окутуп жатат
 Карантинге карабай, кесипке багыттоо план боюнча уланууда: мугалимдер онлайн окутуп жатат