Жаштарды жана аялдарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү

2-ишмердик чөйрөсү: “Жаштарды жана аялдарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү”

“Жаштарды жана аялдарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү” аттуу ишмердиктин чөйрөсү экономикадагы суроо-талап жогору болгон тармактарына ишке орноштурууга багыт алган, ишсиз калкты экономикалык жактан туруктуу кыска мөөнөттүү курстарында кесиптик билим алуусуна колдоо көрсөтүү, өз ишин ачууга жардам берүү, жалпысынан жумушсуздардын кирешесин жогорулатуу максатын көздөйт.

2-ишмердиктин чөйрөсүнүн алкагында иш менен камсыз кылууга, жаштардын жана аялдардын ишке орношуусу үчүн зарыл болгон билимдин жана көндүмдөрдүн деңгээлин жогорулатууга багытталган иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул иш-чараларды Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин калкты иш менен камсыздоого көмөктөшкөн жергиликтүү бөлүмдөрү кесиптик лицейлердин базасында өткөрүшүүдө.
Биздин программа төмөнкү багыттар боюнча окуу курстарына колдоо көрсөткөн жана бул ишти дале улантууда:

1.    Электргазширетүүчү (ширетүү иши)
2.    Жылуулукту сактоо иштерин жасай алчу шыбакчы (энергияны үнөмдөгөн курулуш жана ремонт)
3.    Слесарь-сантехник
4.    Корголгон грунттун жашылча өстүрүүчүсү (күнөскана чарбасы)
5.    Мал чарбасы жана сүттү кайра иштетүү
6.    Килем токуучулук
7.    Тигүүчү
8.    Ашпоз
9.    Чачтарач
10.    Кондитер

Мыкты кесиптик билим жана көндүмдөр узак мөөнөткө ишке орношуу үчүн, өз ишиңди ачып, ийгиликтүү иштетип кетүү үчүн зарыл. Биз төмөнкүлөр аркылуу окуу курстарынын сапатын камсыз кылууга салым кошуп жатабыз:
•    жумуш берүүчүлөрдүн талаптарына шайкеш келген курстарды даярдоо
•    окуу материалдарын даярдап, басып чыгаруу
•    мугалимдердин жана өндүрүштүк окуу усталардын квалификациясын жогорулатуу
•    устаканаларды жана теория өтчү класстарды куруу жана оңдоо
•    шаймандарды (жабдууларды жана аспаптарды) берүү
•    практикалык иш үчүн окуу материалдарын каржылоо
•    курстун катышуучулары үчүн стипендияларды берүү
•    багыттарына жараша тажрыйбалуу эксперттердин туруктуу консультациялары аркылуу
•    жана дагы көп-көп иштер аркылуу салым кошуп келе жатабыз.

Калкты иш менен камсыздоого көмөк көрсөтчү бөлүмдөрдө каттоого турган жумушсуз жарандар гана эмес, ошондой эле жумушсуз катары каттоого турбагандар да бул окуу курстарына катыша алышат. 2019-жылдан баштап биз ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар (ДМЧА) үчүн да кесиптик окуу курстарын даярдап, киргизип жатабыз. Бул болсо алардын коомго интеграциялануусуна колдоо көрсөтүү жана эмгек базарында мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында жасалууда.

1-тапшырма:
Расмий каттоого турган да, турбаган да жумушсуздар үчүн 12 багыт боюнча кесипке үйрөтчү кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу боюнча сунуштарды даярдоо.
2-тапшырма:
Жаштарга, аялдарга, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн кыска мөөнөттүү курстарды ишке ашырууга жана аларды жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүү.
3-тапшырма:
Белгилүү бир максаттуу топтор үчүн кесиптик лицейлерде кыска мөөнөттүү курстарды каржылоонун төрт моделин иштеп чыгып, киргизүү. Бул моделдерди КР Билим берүү министрлигине караштуу Баштапкы кесиптик билим берүү агенттиги жактырышы керек.
Биздин программанын алкагында кесипке үйрөткөн курстар боюнча толук маалыматты алуу үчүн сиз жашаган аймактагы жумуш менен камсыздоого көмөк көрсөткөн бөлүмдөргө же кесиптик лицейлерге кайрылсаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка чыккан жаңылыктарды да окуп туруңуз.