Долбоор

 

Иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү” долбоору

 

Биздин максаты


Кыргызстандын эмгек базарына интеграциялоо үчүн максаттуу топко кесиптик багыт берүү жана бул топтун тийиштүү квалификацияга ээ болуусу.
Жумуш издеген, эмгек базарынын иш-чараларына жана кесипке даярдоо курстарына катышкан жаштарга байланышкан кырдаалды жакшыртуу программанын максаты болуп эсептелинет. Өз ара аракеттенүүнүн тийиштүү механизмдерин киргизүү мамлекет, экономика жана жарандык коом ортосундагы кызматташтыкты жакшыртууга көмөктөшөт. Бул программанын алкагында жумуштуулукка көмөк көрсөтүүгө жана азыркы кырдаалды, анын ичинде алыскы аймактарда жашаган аялдардын абалын жакшыртууга басым жасалат. Муну менен программа жакырчылыкты кыскартууга жана гендердик теңдикке көмөк көрсөтөт. Мунун натыйжасында Кыргызстандын жеке секторунун экономикалык жана социалдык шарттарын бекемдөө жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү түзүү боюнча жумшалып жаткан аракеттерге колдоо жасалат.

 

Долбоорун ишмердиги

Техникалык кызматташтык долбоору 2009-жылдын 3-мартынан баштап ишке ашырылып келген “Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумуштуулукка көмөктөшүү” программасын улантат. Жаңы долбоор кесипке багыт жана консультация берүү үчүн өнөктөштүктүн моделдерин киргизип, ишке ашырууга багытталган. Бул болсо экономика тармагында жаңы, суроо-талапка ээ болгон, кыска мөөнөттүү квалификациялык иш-чараларды даярдап, жайылтуу, айрым пилоттук аймактарда сертификациялоонун көз карандысыз жол-жоболорун жайылтуу максатын көздөйт.

Окуудан кийин же билим берүүчү мекемеде кайра квалификациядан өткөндөн кийин жумуш издеген жаштар, улан-кыздар программанын максаттуу тобу болуп эсептелинет.  Бул топко негизинен жакырчылыктын чегинде турган же жакыр турмушту башынан өткөрүп жаткан жаштар кирет. Пилоттук аймактардагы максаттуу топтун кесиптик багытын жана квалификациясын камсыз кылуу үчүн, аларды Кыргызстандын эмгек базарына интеграциялоо максатында консультациялык кеп-кеңештерди берүү ишмердиктин үч өзөктүк багытында жүзөгө ашырылат. Алар:

1) Эмгек рыногунун кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жакшыртуу 
Кесипке багыт көрсөтүү жана консультация берүү жаатында социалдык өнөктөштүктүн модели эксперименталдык тартипте иштелип чыгат. Бул максатка жетүү үчүн кызматташтыктын узак мөөнөттүү ыкмалары даярдалууда, биргелешкен максаттарды жана тапшырмаларды аныктоонун үстүнөн жигердүү иш жүргүзүлүп жатат. Эмгек кеңселери жана мектептер кесипке багыт жана консультация берүү жаатында маанилүү ролду кабыл алуу демилгесинде колдоого алынууда. Өз кезегинде компаниялар процесстерди демилгелеп, алар аталган өзөктүк багыттардагы ролду жана катышууну чагылдырат. Кесипке багыт берүү үчүн кызматташуунун моделин ишке ашыруу процесси өзүнө ата-энелер, жаштар борборлору жана райондук администрациялар менен тыгыз иш алып барууну камтыйт.

2) Жаштардын жана аялдардын иш менен камсыз болуусуна көмөктөшүү 
Жаштар үчүн, өзгөчө аялдар үчүн туруктуу негизде иш берүүгө жана квалификацияны алуусуна багытталган иш-чаралар кесиптик-техникалык окуу жайларында өткөрүлөт жана андан ары жайылтылат. Ширетүү, энергияны үнөмдөгөн курулуш, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, суу түтүк иши, күнөсканаларды башкаруу өңдүү иштин багыттары эмгек базарында өтө чоң суроо-талапка ээ. Бул иш-чараларга жумуш издеген, каттоодон өткөн адамдар гана эмес, бардык кызыкдар компаниялар жана жеке жактар да тренер катары катыша алышат.

3) Кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жакшыртуу.
Көз карандысыз сертификациялоонун далилденген жол-жоболору жана усулдары башка тармактарда колдонулат. Координациялык кеңеш жана Соода-өнөр жай палатасынын катчылыгы мындан кийинки тармактык ассоциацияларды даярдоо, конкреттүү тармактар үчүн сертификаттардын дизайны жана сертификациялоо процессине кураторлук кылган Координациялык кеңештин иши тууралуу кабардар болушат. Мындан тышкары көз карандысыз сертификациялоонун элементтерин колдонуу менен, буга чейин алган (бейформал) кесиптик компетенцияларды текшерүү үчүн процессти башкаруу долбоордун максаты болуп саналат. Бул иш ушул квалификациялардын бири-бирине үндөшүүсүн камсыз кылууга багытталган.