Программа

Программанын максаты

Пилоттук аймактардагы максаттуу топтор Кыргызстандын эмгек рыногуна интеграциялануу үчүн кесиптик багыттама алышты жана тиешелүү квалификацияга ээ болушту. Пилоттук аймактардагы максаттуу топторду Кыргызстандын эмгек рыногуна интеграциялоо максатында, аларга кесиптик багыттама берүүнү жана квалификацияга ээ кылууну камсыз кылуу үчүн, консультациялоо ишмердүүлүктүн үч өзөктүү багыттарында жүзөгө ашырылууда:

1. Эмгек рыногунун кызматтарынын сапатын жакшыртуу. Социалдык өнөктөштүктүн кесиптик багыттама берүү жана консультациялоо тармактарындагы модели эксперименталдык тартипте иштелип чыгат. Бул максатка жетишүү үчүн актёрлор менен кызматташуунун узак мөөнөттүү мамилелери иштелип чыгууда, жана биргелешкен максаттарды жана милдеттерди аныктоонун үстүндө активдүү иш жүргүзүлүүдө. Кесиптик багыттама берүү жана консультациялоо тармагында маанилүү ролду кабыл алуу демилгесинде эмгек кеңселери жана мектептер колдоого ээ болушууда. 

2. Жаштарды жана аялдарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү. Жаштарды иш менен камсыз кылуу жана квалификацияга ээ кылууга багытталган иш-чараларды туруктуу негизде, айрыкча аялдар үчүн өткөрүү кесиптик-техникалык окуу жайларда жүзөгө ашырылып келет жана мындан ары да жайылтылат. Ишмердиктин ширетүү, энергиялык майнаптуу (энергоэффективдүү) курулуш, айыл-чарба продуктуларын кайра иштетүү, суу түтүк иши жана күнөсканаларды (теплицаларды) башкаруу сыяктуу багыттары эмгек рыногунда чоң суроо-талапка ээ болуп келишет.

3. Кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жакшыртуу. Көз карандысыз астыктамалоонун (сертификациялоонун) далилденген жол-жоболору (процедуралары) жана методдору башка тармактарга да жайылтылат. Соода-өнөр жай палатасынын консультативдик комитети жана секретариаты, мындан кийинки тармактык ассоциацияларды иштеп чыгуу, конкреттүү секторлор үчүн тастыктамалардын (сертификаттардын) дизайны жана тастыктамалоо (сертификациялоо) процессин жөнгө салуучу (координациялоочу), консультативдик кеңештин иши жөнүндө кабардар болуп турат.