“Жумуштуулукка жана кесиптик окууга көмөк көрсөтүү” Программасы

Эмгек базарындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу

Жаштарды жана аялдарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү

Кесиптик билим берүүнүн сапатын жакшыртуу 

Буга чейинки проект

“Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумуштуулукка көмөк көрсөтүү”

bb-program.kg/

Программанын максаты
Жаштарга, аймактык өнүгүүгө жана чыр-чатактарды болтурбоого басым жасоо менен, туруктуу жана кеңири жайылган экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн Кыргызстандын жеке секторунун экономикалык жана коомдук алкактык шарттарын бекемдөө.


Модулдук максат
Кесиптик билим берүүнүн, эмгек базарындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү.