Руководство для консультаций по профориентации и занятости (кырг)

Бул колдонмо ар кандай максаттуу топторду кесипке багыттоо жана ишке жайгаштыруу жаатында консуль-тациялык колдоо көрсөткөн иш менен камсыздоо кызматттарынын адистери үчүн. Мында берилген материал-дар ар кайсы тармактагы, ар кандай даярдыктагы жана ар кандай курактагы кадрларды издөө-тандоодо иш берүүчүлөр менен чогуу кесипкөй кеп-кеңеш берүүгө негиз боло алат, ошондой эле мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесип тандоого жардам берет. Колдонмо бир нече бөлүмдөн турат, аларды өз-өзүнчө пайдаланууга болот. Ар бир бөлүмдүн башында кыскача тематикалык киришүү, ошондой эле иш менен камсыздоо кызматтарынын күнүмдүк негизги милдет-терин жакшыртуу, жөнөкөйлөтүү үчүн иштелип чыккан жана чогултулган материалдар берилет.