Руководство для профориентационной игры "Паркур для девочек" (кырг)

Урматтуу кесиптик кеңешчилер, кыздар үчүн техникалык курс өткөрүү боюнча колдонмо «Кыздар күнү» - кесиптик кеңешчилерге, педагогикалык тармактагы жана кыздар менен иштеген башка кызык-тар тараптарга жөнөкөй каражаттарды колдонуу менен кыздар үчүн биргелешкен иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул курстардын жардамы менен кыздар кол өнөрчүлүк, информатика, табигый илимдер жана техника тармагындагы өз дараметин жана таланттарын ачышы ыктымал.